Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδέσμευση καταστήματος με αριθμό 3 (παλιό 4) στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου από την χρήση του από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης του

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print