Αποδέσμευση καταστήματος με αριθμό 3 (παλιό 4) στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου από την χρήση του από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης του