Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Αποδέσμευση ποσού λόγω υποβολής νέου τροποποιημένου αιτήματος (ΑΑΥ 1405/2022)

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print