1

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 1414/2022 Α.Α.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Υ. Σ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ