Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
image_print