Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης 65.000€ από το Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print