Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print