Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ‘Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών ,παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017’, συνολικού ποσού 450.000,00€

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019
image_print