Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή δωρεάς εργαστηριακού εξοπλισμού για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας- Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς της εταιρίας, «Trans Adriatic Pipeline AG»

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
image_print