Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ GODENBURT HOLDING LIMITED

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
image_print