Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή αιτήματος, περί μη υποχρέωσης καταβολής της ανώνυμης εταιρείας « Πρότυπες Καλλιέργειες Δράμας Α.Ε.» τιμήματος που αναλογεί σε μίσθωμα ενός (1) έτους, λόγω λύσης της σύμβασης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 190.000 τ.μ. του αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου, αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μαυρόβατου

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print