1

Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 1/2020 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ή αμφισβητήσεων του Δήμου μας, σχετικά με το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας « Δ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΑΚΙ»