1

Αποδοχή και έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του έργου με τίτλο « Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ.822) στον ¨αξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Δράμας (Δήμαρχος), για την υπογραφή του