1

Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή Χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.