Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
image_print