Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός Υποδομών Δήμου Δράμας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (πρόσκληση ΑΤ06)

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022
image_print