Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του έργου «Γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Δράμας» της πράξης με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»(πρόσκληση ΑΤ04)

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
image_print