Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ. 822)» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print