Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, συμμετοχής σε αυτήν και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023
image_print