Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αποδοχή τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία Κ.Η.Φ.Η Δήμου Δράμας

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print