ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ