Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ Γ΄ ΔΟΣΗΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 208/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 7 Σεπτέμβριος 2020
image_print