Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΤΩΝ 2015-2019

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print