Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print