Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ 3% ΑΠΟΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕ ΡΕΗΚΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023
image_print