Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print