ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021