Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018
image_print