Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print