Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print