Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print