Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (συμπκηρωματική κατανομή ΚΑΠ)

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
image_print