Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ζάμπα Αναστασία του Νικολάου

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
image_print