Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση αναπλήρωσης του Αντιδημάρχου κ. Τάσσου Μιχαήλ για το διάστημα από 22/09/2022 έως 23/09/2022.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print