1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μυλοποτάμου»