Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών, για υπηρεσίες dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 (με έναρξη 1-3-2022 και λήξη 28-2-2025)

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
image_print