Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Παπαδοπούλου Κυρατσώς

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020
image_print