Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία τoυ υπαλλήλου του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
image_print