Δ/νση Δόμησης

Απόφαση απόρριψης αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση της WONDERPLANT Α.Ε.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021
image_print