Δ/νση Δόμησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν.4495/2017, ΑΡ. 38, ΠΑΡ. 2 ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ”

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
image_print