Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός Αντιδημάρχων – πρώτη θητεία περιόδου 2019 – 2023

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019
image_print