Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Απόφαση έγκρισης του κατεπείγοντος της 14ης δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print