Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απόφαση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου και δέσμευση για κάλυψη πίστωσης

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
image_print