Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απόφαση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου και δέσμευση για κάλυψη πίστωσης

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print