1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ