Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021
image_print