Δ/νση Δόμησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Πιστοποίησης νομίμου περιγράμματος διωρόφου κτιρίου κατοικιών ως κτίσμα προ του 1983 στο Ο.Τ. 6, αρ. οικοπ. 21, του Άνω Πυξαρίου, Δ. Παρανεστίου των 1) κ. Μαώλη Σταματίας, 2) Μαώλη Καλλιόπης κληρονόμων Μαώλη Μανώλη και Χάιδως, 3) Μαώλη Αικατερίνης, 4) Μαώλη Δήμητρας κληρονόμων Μαώλη Ιωάννη σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν. 1337/1983 – Εξαίρεση στάσιμων οικισμών (ΦΕΚ 292 Δ’/1983)

Παρασκευή, 14 Φεβ 2020
image_print