1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (Π.Κ. 50%) ΚΑΙ ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (Π.Κ. 50%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. 16, ΣΤΟ Ο.Τ. 454, ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ