Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί «πρόσληψης μαθητευομένων (ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Δράμας ΕΠΑΛ, -Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και ΙΕΚ).

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
image_print