Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020
image_print